Какви са пораженията от мълниите (гръмотевиците)

Мълниите предизвикват винаги два вида поражения :

Поражение, вследствие прякото попадение на мълнията върху обект от земната повърхност

Огромната енергия на мълнията, попаднала върху обект на земната повърхност, създава условия за много сериозни поражения.

Такива могат да бъдат:

  • човешки жертви или сериозни наранявания на хората; (снимка на поражения върху  човешко тяло)
  • поражения на домашни и диви животни;(Снимка на поражения върху домашни животни)
  • създаване на условия за възникване на пожар и запалване на обекта, върху който е попаднала мълнията( Снимки на пожари от мълнии);
  • разрушения на обекта върху който е попаднала мълнията.

Поражение, вследствие на така наречените вторични въздействия на мълнията

По време на гръмотевични бури много често „изгарят” телевизори, компютри, апаратура за контрол на достъпа и други електронни устройства. ЗАЩО?

Това е в резултат на така наречените вторични въздействия на мълниите.А  какви са те?

     

Ако мълния попадне върху гръмоотвода (мълниеприемниковия прът) на Вашата сграда (пада мълния на гръмотвода)?

По гръмоотводната уредба, в посока от мълниеприемниковия прът към заземителя, макар и за много кратко време протича електрически ток с огромна сила. Тази сила може да достигне до 100 000 – 200 000 А (ампера).

Заземителят на гръмоотвода обаче има заземително съпротивление. Да си припомним закона на Ом („Който не знае закона на Ома да си ходи дома!”, казваше едно време учителката ми по физика). Т.е., когато електрическият ток преминава през електрическо съпротивление, се получава електрическо напрежение (U = I*R ) Та и в нашият случай важи същият постулат. Нека приемем, че силата на тока на попадналата върху мълниеприемниковия прът мълния е в порядъка на 100 000 А, а заземителят на нашият гръмоотвод има перфектно съпротивление – и то е 1 Ω (ом). Съгласно гореспоменатия закон това означава, че в точката на заземлението земната повърност ще получи електрическо напрежение в порядъка на 100 кV (киловолта).

Вашата електрическа инсталация обаче също е заземена – било то в електрическото табло, било то в трафопоста. И това заземление се намира достатъчно близо до заземлението на гръмоотвода. Тогава тези 100 кV, получени в заземителя на гръмоотвода през заземителя на вашата електрическа инсталация, попадат в телевизора Ви, компютъра и всички ваши електрически уреди. Няма такава електроника, която може да издържи на толкова мощен токов удар!

Това е така нареченият галваничен вторичн фактор на мълниите. Той е изключително опасен, защото:

  • свързан е с наелектризиране на земната повърхност с изключително високи стойности на напрежението;
  • това напрежение се разпространява по земята и може да отслабне до безопасно на разстояние не по-малко от 1 ÷ 1,5 km от мястото на попадението на мълнията;
  • този фактор е изклкючително опасен – както за електрониката, така и за хората и животните, защото се образува т. н. „крачково” напрежение.

Друг опасен вторичен поразяващ фактор на мълнията, това е електромагнитния.

Образуването на мълния (независимо дали между облака и земята или между два облака) е свързано с възникването на мощен електромагнитен импулс.

Проявява се т.н. „принцип на трансформатора”, където първичната намотка е мълнията, а всички метални предмети на земята са вторични намотки. И в този миг, в тези вторични намотки се индуцира електричество. Вторични намотки са и кабелите на кабелната телевизия, интернета, телефона и др. По този начин електроните устройства получават „токов удар” по външните кабели.

Eлектромагнитният вторичен поразяващ фактор на мълниите е с по-малка мощност от тази на галваничния, но е достатъчен за да повреди телевизора, компютъра, интернета или телефона.

Третия вторичен поразяващ фактор на мълниите е капацитивния.

Той се появява дори когато още не се е образувала мълнията.

Както вече е посочено, гръмотевичният облак и земята общо представляват един огромен въздушен кондензатор. Единият му полюс е облака а другият – Земята.

Напрежението между двата полюса е огромно – в порядъка на 100 ÷ 200 МV (мегаволта).

Ако кабелите на вашата кабелна телевизия, интернет или телефон са прекарани въздушни а не под земята, те разделят този огромен въздушен кондензатор на два последователно свързани кондензатора.Така въздушните кабели получават част от потенциала на гръмотевичния кондензатор. И този потенциал попада в телевизора, компютъра, модема….

2018-03-24T13:23:04+00:00
error: Копирането не е позволено!!!