Loading...
Услуги 2018-05-16T10:07:21+00:00

МЪЛНИЕЗАЩИТНИ УРЕДБИ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРВИЗ И МОНТАЖ НА:

 • мълниеприемници с изпреварващо действие – за защита на широкоплощни обекти с общо и специално предназначение: хипермаркети, палати, зали, халета, гари /авто-, аеро-, морски  и ж. п./, атракционни съоръжения с прилежащите към тях паркинги, писти, плажове, игрища /за голф и други видове спорт/, и т. н.
  • 15 μs – EUROSTAR ES.15
  • 30 μs  – EUROSTAR ES.30
  • 45 μs  – EUROSTAR ES.45
  • 60 μs –  EUROSTAR ES.60
 • конвенционални /тип “Фарадеев кафез” и с “Франклинов прът”/ – за защита на всякакви по вид, размери и предназначение сгради, външни съоръжeния, открито разположени обекти и елементи от електропреносни и съобщителни линии

ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРВИЗ И МОНТАЖ НА:

 • специализирани заземителни уредби(Rz ≤ 0,5 Ώ) – за защита на електронна, компютърна и друга офисна техника /за интернет и други комуникации, кабелна телевизия, видеонаблюдение и контрол на достъпа, пожароизвестяване и пожарогасене и т. н./
 • нестандартни заземителни уредби /огнища/ (при работа в скалисти райони с помощта на съвременни материали и технически средства) – за заземяване на съоръжения и апаратни средства за управление от преносната електрическа мрежа, телефонните съобщителни, радиорелейните и високочестотните линии. Фирмата притежава необходимите транспортни средства и оборудване за работа във високопланински и труднодостъпни терени
 • доставка и полагане на токопроводящи цименти – за подобряване електропроводимостта на почвата при монтажа на заземителни уредби

ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРВИЗ И МОНТАЖ НА:

 • системи и елементи за защита на електрически инсталации и електронна апаратура от атмосферни и комуникационни пренапрежения (токови удари)
 • елементи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения – протектори и протекторни групи (surgeprotectors) – над 20 вида

ДОСТЪП ДО СОФТУЕРА
ИЗТЕГЛИ СОФТУЕРА

ДРУГИ

 • контрол на състоянието на електрическите мрежи и подстанции (високо, средно и ниско напрежение)
 • крепежни елементи, детайли и други монтажни и токопроводни материали
 • научно-изследователска и проекто-конструкторска дейност за създаване на нови съвременни образци елементи за мълниезащитни и заземителни уредби и системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения

error: Копирането не е позволено!!!