ИНФОРМАЦИЯ

Информация 2018-03-29T23:28:17+00:00
 • БДС EN 62561-1, Август 2012, Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC). Част 1: Изисквания за свързващите компоненти (IEC 62561-1:2012, с промени)
 • БДС EN 62561-2, Август 2012, Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC). Част 2: Изисквания за проводници и заземители (IEC 62561-2:2012, с промени)
 • Второ допълнение на френския стандарт NF C 17-102, одобрено през месец май 2009 г.от Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC)   – регламентиращо на световно ниво употребата на мълниеприемници с изпреварващо действие.
 • ISO 9001
 • Наредба 8
 • IEEE Std 81- 1983. IEEE Guide for measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System.
 • IEEE Std 81- 1983. “Стандарт за измерване специфично съпротевление, импеданс на заземителите и повърхностен потенциал на почвата в заземителните системи”;
 • IEEE Std 80-2000 (Revision of IEEE Std 80-1986). IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding. Approved 30 January 2000
 • IEEE Std 80-2000 (Промяна на IEEE Std 80-1986). “Стандарт за безопасност на заземяването на подстанции за променлив ток/ в сила от 30 януари 2000”
 • IEC 60364-4-44.Electrical installations of buildings – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances.
 • IEC 60364-4-44. “Електрически инсталации на сгради. Защита за безопасност- Защита срещу смущения в захранващото напрежение и електромагнитни смущения”
 • IEEE Std 142-1991. IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems.
 • IEEE Std 141-1993. “Препоръчителна практика за заземяване на системи за електроразпределение на търговски промишлени обекти”
 • IEEE Std 141-1993. IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants.
 • IEEE Std 141-1993. “Препоръчителни практики за захранване в системите за електроразпределение на индустриални предприятия”
 • IEEE 1100-2005. IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment.
 • IEEE 1100-2005. “Препоръчителни практики за заземяване на мощни и електронни апаратури”
 • IEC 60099-4/2006-07. Metal oxide surge arresters without gaps for a.c.
 • IEC 60099-4/2006-07. “Метало-окисни арестери за пренапрежение, без искрова междина за променлив ток”
 • Standard IEC 62305-1. Lightning Protection. Part 1. General Principles. 2006
 • БДС EN 62305-1:2006. “Мълниизащита, Част 1, Общи положения”
 • Standard IEC 62305-2 Ed. 1.0: Protection against lightning-Part 2: Risk Management. 2006
 • БДС EN 62305-2:2006: “Мълниизащита -Част 2. Оценка на риска”
 • Standard IEC 62305-3 Ed. 1.0: Protection against lightning-Part 3: Physical damage to structures and life hazard.2006
 • БДС EN 62305-3:2006: “Мълниезащита -Част 3: Физически повреди на сгради и риск от човешки жертви”
 • Standard IEC 62305-4 Ed. 1.0: Protection against lightning-Part 4: Electrical and electronic systems within structures. 2006
 • БДС EN 62305-4:2006: “Мълниезащита -Част 4: Вътрешна мълниезащита и защита от атмосферни и комутационни пренапрежения във вътрешността на сградите”
 • Панаирни промоции
  По случай встъпването си на българския пазар , китайската фирма T.S.T. Ltd , производител на мълниеприемници с изпреварващо действие , чрез ексклузивния си представител ЕТ Евроинженеринг – Христомир Николаев и по случай участието си в Международния есенен технически панаир Пловдив 2011 обявява тримесечна промоция на своите продукти , която започва да тече от 26.09.2011 година, с откриването на панаира, и завършва на 26.12.2011 година. Повече информация за цени и отстъпки можете да намерите на щанда на ЕТ Евроинженеринг – Христомир Николаев (щанд номер II – 12) , както и в офисите на фирмата.
 • На 16-17 март 2011 г. се проведе в Интер Експо Център международен форум на ДОСТАВЧИЦИТЕ ЗА АТОМНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „АТОМЕКС”.
  Фирмата прие активно участие в изложението, като демонстрира революционни технологии в изграждането на мълнезащитни и заземителни системи на атмосферни и комутационни пренапрежения в изграждането на АЕЦ!
  22.03.2011 г. научете повече (pdf)
 • Софтуерен продукт за оценка на риска от поражения на мълнии на сгради, външни  съоръжения и открити пространства съгласно изискванията на на Наредба 4 /22.12.2010 за ”Мълниезащитата на сгради външни съоръжения и открити пространства”.  НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК →.
 • НАРЕДБА 4/22.12.2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВАВ бр.6/18.01.2011 на Държавен вестник е обнародвана новата НАРЕДБА 4/22.12.2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Проектът за тази нареба е изготвен от колектив на ЕТ ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ”. Ние се гордеем с този факт. Целият текст на наредбата можете да  ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК →.
 • МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ НА МЪЛНИИ (СЪГЛАСНО СТАНДАРТ БДС EN 62305-2 “ОЦЕНКА НА РИСКА”)
  Можете да разгледате методическото ръководството ТУК!
error: Копирането не е позволено!!!