ПРИНЦИПИ

Принципи 2018-03-29T23:28:51+00:00
  • пълен инженеринг на мълниезащитни и заземителни уредби за различни по характер сгради, външни съоръжения и открито разположени обекти;
  • съобразяване на предлаганите технологии и изделия със съществуващите у нас и в страните от Европейския Съюз /ЕС/ наредби и стандарти;
  • непрекъснато отчитане потребностите, желанията и търсенето на клиентите в извършваната от фирмата дейност;
  • предлагане на клиентите на доказани в европейската практика съвременни средства за мълниезащита с високи технико-експлоатационни качества и на изключително изгодни за тях цени;
  • перфектен сервиз на изградените от фирмата мълниезащитни и заземителни уредби, гаранция за което са изградените собствени офиси и представителства на фирмата в основните търговско-промишлени центрове на страната и редица балкански страни.
error: Копирането не е позволено!!!