ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейност 2018-03-29T23:32:56+00:00
 • ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРВИЗ НА:
  • МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ:
   • мълниеприемници с изпреварващо действие – за защита на широкоплощни обекти с общо и специално предназначение: хипермаркети, палати, зали, халета, гари /авто-, аеро-, морски  и ж. п./, атракционни съоръжения с прилежащите към тях паркинги, писти, плажове, игрища /за голф и други видове спорт/, и т. н.;
   • конвенционални /тип “Фарадеев кафез” и с “Франклинов прът”/ – за защита на всякакви по вид, размери и предназначение сгради, външни съоръжeния, открито разположени обекти и елементи от електропреносни и съобщителни линии;
   • комбинирани
  • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ(Rz ≤ 0,5 Ώ) – за защита на електронна, компютърна и друга офисна техника /за интернет и други комуникации, кабелна телевизия, видеонаблюдение и контрол на достъпа, пожароизвестяване и пожарогасене и т. н./;
  • НЕСТАНДАРТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ /ОГНИЩА/ (при работа в скалисти райони с помощта на съвременни материали и технически средства) – за заземяване на съоръжения и апаратни средства за управление от преносната електрическа мрежа, телефонните съобщителни, радиорелейните и високочестотните линии. Фирмата притежава необходимите транспортни средства и оборудване за работа във високопланински и труднодостъпни терени;
  • СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ (ТОКОВИ УДАРИ)
  • КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ И ПОДСТАНЦИИ (ВИСОКО, СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ)
 • ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ И СЕРВИЗ НА:
  • МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С РЕАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ ОТ ТИПА E.S.E.:
   • 15 μs –  EUROSTAR ES.15
   • 30 μs  – EUROSTAR ES.30
   • 45 μs  – EUROSTAR ES.45
   • 60 μs –  EUROSTAR ES.60 
  • КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ;
  • ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ – ПРОТЕКТОРИ И ПРОТЕКТОРНИ ГРУПИ (SURGEPROTECTORS) – над 20 вида;
  • КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ И ДРУГИ МОНТАЖНИ И ТОКОПРОВОДНИ МАТЕРИАЛИ;
  • ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОКОПРОВОДЯЩИ ЦИМЕНТИ – ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТТА НА ПОЧВАТА ПРИ МОНТАЖА НА ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ;
  • НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТО-КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗЦИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНИ И КОМУТАЦИОННИ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ.
error: Копирането не е позволено!!!