ИСТОРИЯ

История 2018-03-29T23:27:32+00:00

ЕТ “ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ – ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ” е създадената през 1990 г. от доктор на техническите науки, инж. Христомир Николаев Иванов. Една от първите частни инженерингови фирми в страната, използващи съвременни способи и средства в областта на проектирането и изграждането на мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства с висока степен на риск за хора и животни.

  • Фирмата притежава 25 годишен опит в проектирането, доставката, монтажа и сервиза на мълниезащитни и заземителни уредби от конвенционален тип (с мълниеприемник или мрежа) и с изпреварващо действие, както и на системи за защита от вторични въздействия на мълнии – атмосферни и комутационни пренапрежения (токови удари). Освен това, от няколко години насам, фирмата осъществява контрол на състоянието на електрически подстанции, електропроводи и електрически мрежи(ниско, средно и високо напрежение) на големи обекти и региони в страната. Показател за качеството на нашата работа е големия брой референции, получени от фирми-наши клиенти.
  • Системата за управление на качеството е сертифицирана съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008.
  • Фирмата членува в: Камарата на строителите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Българския институт по стандартизация, Технически комитет – 49 и др.
  • От пролетта на 2008 г. на фирмата е присвоен NCAGE код (00J9U – код) на производител/ доставчик по Кодификационната система на NATO.
  • Фирмата инвестира и съвместно с учени от ТУ – София и БАН разработва редица иновационни научно-технически проекти в областта на мълниезащитата.
  • От колектив на фирмата е разработен Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, който е приет от възложителя – МРРБ и КИИП и е доказателство за нейното признание в средите на специалистите от бранша.
error: Копирането не е позволено!!!