ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

Партньори 2018-03-29T23:28:30+00:00
  • HAKEL spol. s.r.o.
  • TREMIS s.r.o.
  • NPA Skawina;
  • “Камара на строителите в България”;
  • “Камара на инженерите в инвестиционното проектиране” – Р. България;
  • Български институт по стандартизация и създадения към него “Технически комитет – 49”;
  • НИС при Технически Университет – София;
  • Институт по геофизика към БАН;
  • Дирекция “Военна стандартизация, качество и кодификация” – МО;
  • Лаборатория за високоволтови измервания /HIGH VOLTAGE LABORATORY – LIT/ ICMET,  гр. Крайова – Р. Румъния.
error: Копирането не е позволено!!!