АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

АЕЦ „Козлодуй“ 2018-05-16T09:56:30+00:00

Project Description

“ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ”
изгради цялостната мълниезащита на атомната централа в гр. Козлодуй

ПРОЕКТИ

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Описание на проект: През 2007г. “Евро Инженеринг” изгради мълниезащитата на  помпените станции на ядрените реактори. За изграждането бяха използвани мълнеприемници с изпреварващо действие.

През 2010 г. “Евро Инженеринг” участва в изграждането на мълниезащитата на V и VI-ти реактор на централата. Беше изградена и мълниезащитата на административните сгради-администрация и поликлиника. Бяха монтирани арестери за защита от атмосферни и комутатационни пренапрежения, както на реакторите,така и на административните сгради.

Мълниезащитата на АЕЦ “Козлодуй” беше изградена с мълниеприемници с изпреварващо действие “EUROSTAR”.

Принципа за мълниезащитата на АЕЦ “Козлодуй” с мълниеприемници с изпреварващо действие е прецедент в защитата на световната практика за защита на атомни електроцентрали. От този принцип се заинтересуваха водещи световни фирми в строителството на атомни електроцентрали и производители на атомни реактори.

През 2017 г. ЕИ изгради цялостна мълниезащита на I, II, III и  IV реактор на централата, което беше част от консервирането на тези реактори.

Клиент: АЕЦ “Козлодуй”

Локация: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се намира на 200 км северно от българската столица София и на 5 км източно от град Козлодуй, на брега на река Дунав.

Предмет на дейност: Производство на атомна електроенергия

Галерия

Нашите продукти

Каталог клеми, проводници и шини

Мълниеприемници “EUROSTAR”

Други проекти

error: Копирането не е позволено!!!