Летище София

Летище София 2018-05-16T09:59:58+00:00

Project Description

“ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ”
изгради цялостната мълниезащита на”Летище София” ЕАД

ПРОЕКТИ

Летище София

Сигурността на пътниците и съоръженията на летищата са от особено значение за безопасността на  хората и техниката. Природните бедствия, каквито са ураганите, земетресенията и мълниите, могат значително да застрашат тази безопасност. Поради това през 2008 г, ръководството на Летище София предприе мерки за цялостната мълниезащита на летището. Проектът беше възложен на „Евро Инженеринг“. Изпълнението му  се извърши професионално и в съответствие с всички необходими мерки за сигурност, касаещи такъв тип обекти от национално значение. За проектирането и изграждането, бяха ангажирани всички водещи специалисти на фирмата – инженери, проектанти и монтажни екипи. В проекта, бяха вложени най-модерните средства на мълниезащита от иновационната програма на Евро Инженеринг – „EURO STAR”.

Галерия

Нашите продукти

Каталог клеми, проводници и шини

Мълниеприемници “EUROSTAR”

Други проекти

error: Копирането не е позволено!!!